กวางสีจัดอบรมความรู้ด้านการช่วยชีวิตในโรงเรียน
 การเผยแพร่:2019-06-26 16:59:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 24 มิถุนายน ที่โรงเรียนหลงเสิ้ง อำเภอปกครองตนเองชนเผ่าต่าง ๆ หลงเสิ้ง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสี นักเรียนกำลังเรียนรู้เทคนิคการช่วยชีวิต เนื่องจากใกล้ถึงช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โรงเรียนจึงจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย  โดยเชิญมืออาชีพมาบรรยายเทคนิคการช่วยชีวิตแก่นักเรียนในเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกความปลอดภัย และสามารถเหลือช่วยผู้อื่นด้วยตนเองได้ (Tim/Ping/Sun)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น