จัดประชุม “การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของชนชาติส่วนน้อยของจีน” ที่กรุงเจนีวา
 การเผยแพร่:2019-07-03 15:21:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 41  คณะกรรมการวิจัยสิทธิมนุษยชนของจีนได้จัดการประชุมในหัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของชนชาติส่วนน้อยของจีน” ที่กรุงเจนีวาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญได้บรรยายสภาพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของชนชาติส่วนน้อยของจีนจากปริมณฑลต่างๆ

นางหวัง หลินเสีย รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยสิทธิมนุษยชนที่เป็นประธานอำนวยการประชุมชี้แจงว่า ในช่วง 70 ปีมานี้ นับตั้งแต่จีนใหม่สถาปนาขึ้นเป็นต้นมา จีนให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการคุ้มครองและประกันสิทธิผลประโยชน์ของชนชาติส่วนน้อย กำหนดและใช้กฎหมายกฎข้อบังคับในด้านนี้โดยเฉพาะ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกประกันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำให้กิจการด้านสิทธิมนุษยชนของชนชาติส่วนน้อยประสบผลคืบหน้าเป็นประวัติการณ์ จีนได้สร้างระบบการปกครองตนเองในเขตชนชาติส่วนน้อยตามสภาพความเป็นจริงของจีนเอง ประกันสิทธิทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการพัฒนาของชนชาติส่วนน้อยอย่างมีผล (Yim/LR/Ci)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ