“หวง เหวินซิ่ว” ได้รับยกย่องเป็น “แบบอย่างแห่งยุค”
 การเผยแพร่:2019-07-03 15:28:19   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

สืบเนื่องจากเช้าตรู่ของวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา “นางหวง เหวินซิ่ว” วัย 30 ปี เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์แห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เมืองไป่เซ่อ เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสี คนหนุ่มผู้อุทิศตนช่วยเหลือพัฒนาบ้านเกิดที่ห่างไกลของตนอย่างจริงจัง ได้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลบ่าจากภูเขา ฝ่ายประชาสัมพันธ์แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้มีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ “นางหวง เหวินซิ่ว” ให้เป็น “แบบอย่างแห่งยุค”

อนึ่ง นางหวง เหวินซิ่ว” หลังจบการศึกษาระดับปริญญาโทได้ตั้งใจแน่วแน่ว่า จะกลับมาทำงานรับใช้บ้านเกิดที่ห่างไกลความเจริญของตน เพื่อพัฒนาช่วยเหลือให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากความยากจน (Yim/zheng/Patt)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ