> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Diên Khánh Bắc Kinh dốc sức phát triển sinh thái nước – tạo dựng hệ thống sinh thái nước lành mạnh
 Mới nhất:2019-07-03 18:03:27   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Mới đây, quận Diên Khánh, Bắc Kinh, Trung Quốc được bình chọn là thành phố văn minh sinh thái nước Trung Quốc. Quận Diên Khánh đã giải quyết hiệu quả khó khăn về nước sạch cho hơn 20 nghìn người, nâng cao rõ rệt tỷ lệ xử lý nước thải của thôn làng và thị trấn, nâng cao hơn nữa năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của toàn quận. Hơn nữa, chỉnh đồn và trị lý các doanh nghiệp công nghiệp tiêu hao nước nhiều và ô nhiễm, điều chỉnh kết cấu trồng trọt nông nghiệp qua cải tạo kỹ thuật tiết kiệm nước nông nghiệp, hoàn thiện hệ thống công trình tưới tiêu tiết kiệm nước hiệu quả cao.

\

Diên Khánh còn lấy hệ thống sinh thái nước làm trụ cột, kết nối “núi, sông, rừng, hồ, đồng ruộng và đồng cỏ”, kiến tạo hệ thống sinh thái nước lành mạnh, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển nhanh chóng của các ngành nghề như du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch phong tục tập quán, du lịch trang trại, v.v., doanh thu du lịch tăng từng năm.

\