ชาติอาเซียนใช้ความพยายามพ้นการคุกคามจากขยะต่างประเทศ
 การเผยแพร่:2019-07-04 15:20:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็วๆนี้ สื่อมวลชนไทยรายงานว่า ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นต้น กำลังประสบการคุกคามจากขยะพลาสติกของประเทศตะวันตก ประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังกลายเป็นสถานีขยะของโลก ต่อการนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้มาตรการต่างๆ เพื่อจำกัดการนำเข้าขยะต่างประเทศ

เมื่อปี 2018 ประเทศไทยมีการนำเข้าขยะพลาสติกจากญี่ปุ่นมากที่สุด ซึ่งมากกว่า 170,000 ตัน ขยะต่างประเทศส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา จึงบังคับให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องใช้มาตรการต่างๆเพื่อควบคุม โดยไทยได้ประกาศว่า ห้ามนำเข้าขยะพลาสติกก่อนปี 2021 ส่วนมาเลเซียได้ยกเลิกใบอนุญาตนำเข้าขยะ เก็บภาษีนำเข้าขยะพลาสติก และควบคุมตรวจสอบโรงงานที่นำเข้าขยะพลาสติกด้วย (yim/kt/cici)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น