เกาหลีใต้ระบุจะรับมือการควบคุมการส่งออกของญี่ปุ่นด้วยการทูต
 การเผยแพร่:2019-07-05 15:23:33   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 4 กรกฎาคม ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ระบุว่า เกาหลีใต้จะใช้มาตรการรับมือทางการทูต เพื่อเร่งให้ญี่ปุ่นยกเลิกมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุมสารกึ่งตัวนำที่นำเข้าจากเกาหลีใต้

วันเดียวกัน นายชุง อุยยง ผู้อำนวยการสภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้ระบุว่า มาตรการควบคุมที่ญี่ปุ่นบังคับใช้ในครั้งนี้ มีลักษณะแก้แค้น ซึ่งไม่เพียงแต่ละเมิดข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกอย่างเห็นได้ชัดแล้ว หากยังตรงกันข้ามกับลัทธิเสรีทางการค้า ทั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้จะใช้แผนทางการทูต รวมถึงการยื่นฟ้องต่อองค์การการค้าโลก (Tim/LR/Ci)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น