มณฑลหูเป่ย-แหล่งนิเวศวิทยาสำคัญของจีน
 การเผยแพร่:2019-07-05 15:34:43   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

มณฑลหูเป่ยตั้งอยู่ภาคกลางของจีน ช่วงแม่น้ำแยงซีตอนบนและกลาง ซึ่งนับเป็นมณฑลเดียวที่มีแม่น้ำแยงซีสายหลักไหลผ่านเป็นระยะทางกว่าพันกิโลเมตร  จึงมีความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองยิ่ง  ตลอดหลายปีมานี้  มณฑลหูเป่ยได้ใช้ความพยายามในงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ฟื้นฟูทางนิเวศวิทยาและพัฒนาแบบสีเขียว  ผลักดันแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีพัฒนาด้วยคุณภาพสูงต่อเนื่อง

\

\

\

\

\

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น