“ไร่ชาถิ่นเอินซือ” สถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติและวัฒนธรรมชาชนกลุ่มน้อยมณฑลหูเป่ย
 การเผยแพร่:2019-07-08 17:19:25   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 7 ก.ค. บรรดานักท่องเที่ยวกำลังเที่ยวชมไร่ชาเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้านอู่เจียไถ ตำบลว่านไจ้ อำเภอซวนเอิน  มณฑลหูเป่ย

\

อนึ่ง วันที่ 7 ก.ค. ปีนี้ตรงกับ ฤดูกาล “เสียวสู่(อากาศกำลังร้อนขึ้น)” หนึ่งในฤดูกาลดั้งเดิมทั้ง 24 ของจีน  นักท่องเที่ยวจึงถือโอกาสนี้มาเที่ยวชมสวนใบชาที่มีพื้นที่กว่า 6 ตารางกิโลเมตร  สัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมชาเก่าแก่ดั้งเดิมที่ “หมู่บ้านอู่เจียไถ” ถิ่นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าถู่เจียและชนเผ่าเหมียวในมณฑลหูเป่ย (Yim/Zhou/Cui)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น