“เมืองโบราณวัฒนธรรมเหลียงจู่-เมืองหางโจว” ถูกขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลกทางวัฒนธรรม”
 การเผยแพร่:2019-07-08 17:22:35   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 6 ก.ค. “เมืองโบราณวัฒนธรรมเหลียงจู่” ที่ตั้งอยู่ในตำบลอี๋ว์หาง  เมืองหางโจว  มณฑลเจ้อเจียง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

\

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา “สวนซากเมืองโบราณวัฒนธรรมเหลียงจู่” ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในพื้นที่บางส่วน  ซึ่งประกอบด้วย 10 เขต  ได้แก่  เขตประตูเมืองโบราณ  กำแพงเมืองโบราณ  ร้านรวงและคูเมืองโบราณ    อีกทั้งเขตตำหนักโม่วเจี่ยวซาน และสุสานโบราณฝ่านซานเป็นต้น โดยอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฟื้นฟูสภาพความเจริญและอุดมสมบูรณ์ของเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์กว่า 5,000 ปีแห่งนี้ให้ปรากฏสู่สายตาผู้มาเยือน (Yim/Zhou/Cui)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น