> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Cao Đài Cam Túc Trung Quốc: Biển hoa hàng trăm héc-ta dưới chân núi Kỳ Liên đang nở rộ
 Mới nhất:2019-07-08 17:40:57   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Mạng Tân Hoa Trung Quốc: Ngày 6/7, biển hoa chụp được tại làng Hồng Sa Hà, thị trấn Tân Bá, huyện Cao Đài, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

\

\

\