ช่วง 70 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจจีนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 การเผยแพร่:2019-07-09 16:09:03   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 8 กรกฎาคม สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนประกาศรายงานผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจีนในช่วง 70 ปีที่ผ่านมา โดยระบุว่า ตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้นมา ตั้งแต่จีนดำเนินนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา โครงสร้างเศรษฐกิจของจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เศรษฐกิจสังคมของจีนก้าวสู่ขั้นตอนการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ จีนได้เปลี่ยนจากการพึ่งพาเกษตรกรรมเป็นการพัฒนาทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการพร้อมกัน โครงสร้างด้านอุปสงค์ก็ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่จัดการประชุมสมัชชา 18 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้นมา จีนพยายามจัดตั้งกลไกระยะยาวในการขยายอุปสงค์ภายในประเทศมากขึ้น ปี 2018 การบริโภคมีส่วนช่วย 76.2% ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน (Bo/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น