ชาวปศุสัตว์มณฑลเสฉวนเลี้ยง “จามรี” เสริมรายได้
 การเผยแพร่:2019-07-09 16:10:11   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา  นายซาหมู่  ชาวปศุสัตว์หมู่บ้านเร่อคุน ตำบลก่งซี  อำเภอหงหยวน  จังหวัดปกครองตนเองอาป้า  มณฑลเสฉวน  กำลังต้อนจามรีออกหากินในทุ่งหญ้า

\

ทั้งนี้ อำเภอหงหยวน ตั้งอยู่ในเขตทุ่งหญ้าที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 3,500 เมตร ชาวปศุสัตว์แถวนี้มีรายได้มาจากการเลี้ยงจามรีและจำหน่ายนมเป็นสำคัญ  ปีหลังๆนี้ หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นใช้รูปแบบการพัฒนา “ธุรกิจ+สหกรณ์+ครอบครัวชาวปศุสัตว์” ผลักดันให้การเลี้ยงจามรีส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมการผลิต ทำให้การปศุสัตว์ส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยองค์กรธุรกิจส่วนท้องถิ่นได้ทำสัญญากับชาวปศุสัตว์จำนวน 6,000 ครัวเรือน ทำให้ชาวปศุสัตว์จำนวนกว่า 500 คนมีงานทำและรายได้ประจำ กว่า 350 ครัวเรือนที่ยากจนมีรายได้เพิ่มชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆ (Yim/Zhou/Cui)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น