ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
 การเผยแพร่:2019-07-11 15:57:58   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 10 กรกฎาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และบัดนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีเหล่านี้ตามรัฐธรรมนูญ

ในวันเดียวกัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงผ่านพลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รายชื่อคณะรัฐมนตรี และเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี้ร่วมใจร่วมแรง ใช้ความพยายามร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความยากลำบากและสร้างความผาสุกให้กับประเทศและประชาชน อีกทั้งยังเรียกร้องให้ประชาชนเชื่อถือคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ นอกจากนี้  นายกรัฐมนตรีของไทยจะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไปเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ (Bo/kt/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น