จีนจะส่งเสริมงานคุ้มครองและดูแลเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถดูแล
 การเผยแพร่:2019-07-11 15:59:36   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลจีนเผยแพร่เอกสาร เรียกร้องให้ท้องที่ต่างๆ สำรวจผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายที่ต่างไม่สามารถดูแลและเลี้ยงลูกเข้าสู่การคุ้มครอง และให้เงินชดเชยชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานกับเด็ก

ทางการจีนได้รวมถึงเด็กที่ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายไม่สามารถดูแลและเลี้ยงดูที่เป็นปกติ ว่าเป็นเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองมาดูแล ในอดีตเด็กเหล่านี้ไม่มีใครมาดูแลเนื่องจากผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายป่วยหนักหรือผู้พิการร้ายแรง แต่ครั้งนี้ ทางการจีนได้รวมถึงลูกของผู้กระทำผิดกฎหมายที่อยู่ในเรือนจำ ผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในระหว่างการบำบัด และผู้ที่ถูกจำกัดด้านเสรีภาพส่วนบุคคล เข้าสู่ขอบเขตการคุ้มครอง ซึ่งนางเกา เสี่ยวปิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการพลเรือนจีนกล่าวว่า นี่เป็นความก้าวหน้าที่สำคัญมากของจีน (Bo/kt/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น