จีน-สหรัฐฯที่ฟื้นฟูการเจรจาเศรษฐกิจการค้าส่งสัญญาณที่ดีแก่ทั่วโลก
 การเผยแพร่:2019-07-11 16:24:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม การประชุมสัมมนาระหว่างประเทศในหัวข้อ“ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ:สภาพในปัจจุบันและอนาคต” (US-CHINA TRADE AND ECONOMICRELATIONS: WHAT NOW, WHAT NEXT) สิ้นสุดลงที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน  การประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยศูนย์การแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน และมูลนิธิการแลกเปลี่ยนระหว่างจีน-สหรัฐฯ

ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ต่างเห็นว่า  จีนและสหรัฐฯฟื้นฟูการเจรจาทางเศรษฐกิจและการค้านั้นได้ส่งสัญญาณที่ดีให้แก่ทั่วโลก   เพราะไม่เพียงสอดคล้องกับผลประโยชน์ของทั้งจีนและสหรัฐฯเท่านั้น  หากยังเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโลกด้วย

ระหว่างการประชุมที่ดำเนินเป็นเวลา 2 วัน  ผู้แทนจากหลายประเทศ เช่น จีน สหรัฐฯ แคนาดา  ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ได้ศึกษาหารือระดับลึกใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่  “ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้า ระหว่างจีน-สหรัฐฯ  ”    “ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ:สภาพในปัจจุบัน และอนาคต ”  และ “อนาคตของโลกาภิวัตน์  การบริหารโลก และความเป็นหลายขั้วของโลก”

ผู้เข้าร่วมประชุมต่างเห็นว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลก    ทั้งสองประเทศจะได้ประโยชน์จากความร่วมมือกัน  แต่ถ้าสองประเทศขัดแย้งกันก็จะได้รับความเสียหายทั้งคู่   ทั้งนี้ ผู้นำจีน-สหรัฐฯได้บรรลุความเห็นพ้องต้องกันสำคัญที่นครโอซาก้าของญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆนี้   โดยเห็นด้วยจะฟื้นฟูการเจรจาทางเศรษฐกิจและการค้า บนพื้นฐานเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเคารพซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ดีให้แก่ทั่วโลก (yim/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น