> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Sản phẩm gửi tiết kiệm bảo hiểm đồng Nhân dân tệ đầu tiên chính thức lên sàn giao dịch chứng khoáng In-đô-nê-xi-a
 Mới nhất:2019-07-11 18:02:45   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 9/7, tại Gia-các-ta, sản phẩm gửi tiết kiệm bảo hiểm Nhân dân tệ đầu tiên trên thị trường bảo hiểm nhân thọ In-đô-nê-xi-a chính thức đưa lên sàn giao dịch chứng khoán, giúp đồng Nhân dân tệ tiếp tục quốc tế hóa. Sản phẩm này cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn về phân phối tài sản, và tiếp thêm cho thị trường nhiều đảm bảo phân tán rủi ro hơn. Sản phẩm này cung cấp đảm bảo thu nhập lợi ích 3,5% hàng năm.

Sản phẩm gửi tiết kiệm bảo hiểm đồng Nhân dân tệ này do Công ty(In-đô-nê-xi-a)Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc đưa ra. Trong bài phát biểu, Tổng Giám đốc Công ty Lâm Kiến Quốc chỉ rõ, việc tung ra sản phẩm này sẽ khiến sản phẩm trên thị trường In-đô-nê-xi-a đa nguyên hơn.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận