ทิวทัศน์งดงาม “ภูเขาเหยาซาน-กว่างซี”
 การเผยแพร่:2019-07-26 16:50:08   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

ภูเขาเหยาซาน ตั้งอยู่ในอำเภอปกครองตนเองชนเผ่าเหยาตูอัน เขตกวางสี ยามเมฆหมอกปกคลุมรอบภูเขาจะมีทัศนียภาพที่สวยงามมากเป็นพิเศษ (Yim/Chu/Sun)

\

\

\


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น