> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tỷ lệ kết nối băng thông rộng ở thôn làng nghèo khó Trung Quốc đạt 98% -- cùng mạng cùng tốc độ giữa thành phố và nông thôn
 Mới nhất:2019-08-02 17:58:02   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 1/8, “Hội thảo phục vụ phổ biến Viễn thông và giảm nghèo bằng mạng In-tơ-nét” diễn ra tại Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc. Kỹ sự trưởng của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Trương Phong cho biết, phục vụ phổ biết Viễn thông của Trung Quốc thúc đẩy một cách hiệu quả cho phát triển của các ứng ụng In-tơ-nét như giáo dục từ xa, khám chữa bệnh từ xa, thương mại điện tử nông thôn v.v, để càng nhiều người dân vùng sâu vùng xa được hưởng lợi phục vụ công cộng cơ bản như ở thành thị. Phục vụ phổ biến viễn thông Trung Quốc đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu quy hoạch 5 năm lần thứ 13. Tính đến hiện nay, tỷ lệ kết nối cáp quang và phổ biến mạng lưới 4G ở thôn làng hành chính đã lượt quá 98 %. Tốc độ kết nối mạng ở nông thôn và thành thị cơ bản thực hiện “cùng mạng cùng tốc độ”.

Số liệu giám sát cho thấy, tốc độ tải xuống trung bình vượt quá 70M ở khu thí điểm, cơ bản thực hiện  “cùng mạng cùng tốc độ” ở nông thôn và thành thị.