ครึ่งปีแรกของปี 2019 จีนมียอดการค้าการบริการมากกว่า 2 ล้านหยวน
 การเผยแพร่:2019-08-06 17:00:36   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 5 สิงหาคม นายจู กวงเย่า เจ้าหน้าที่กรมการค้าและการบริการ กระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่า ครึ่งปีแรกของปี 2019 ยอดการค้าบริการของจีนคิดเป็นมูลค่า 2,612,460 หยวน เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว บริการด้านความรู้แบบมืออาชีพ (KIBS) มีความโดดเด่น

นายจู กวงเย่ากล่าวว่า ครึ่งปีแรกของปีนี้ การค้าการบริการมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในด้านการค้าต่างประเทศมากถึง 15.1% สูงกว่าสัดส่วนทั้งปีของปีที่แล้ว 0.5% ลดการขาดดุลการค้าการบริการให้น้อยลง การส่งออกการบริการมีอัตราเติบโตเร็วกว่าการนำเข้าการบริการ และการบริการความรู้แบบมืออาชีพมีความโดดเด่น (Bo/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น