ฉงชิ่งจัดอบรมดนตรีสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน
 การเผยแพร่:2019-08-06 17:03:17   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 5 สิงหาคม ครูกำลังให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ในหลักสูตรการอบรมดนตรีสำหรับเด็ก ที่หอวัฒนธรรมเขตหนานอั้น ในนครฉงชิ่ง การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กที่อยู่ในชนบทและเด็กยากจน ใช้ชีวิตในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนอย่างสนุกสนาน โดยครูจะสอนให้เด็ก ๆ รู้จักโน้ตเพลง  ฝึกการใช้เสียง และการแสดง ตลอดจนปลูกฝังให้เด็ก ๆ ชอบเสียงเพลง และให้พวกเขามีช่วงเวลาปิดภาคเรียนที่สนุกสนาน (Tim/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น