จีนออกมาตรฐานบริการผู้พิการระดับชาติเป็นครั้งแรก
 การเผยแพร่:2019-08-08 15:35:22   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม สมาคมผู้พิการแห่งประเทศจีนระบุว่า “ระเบียบการบริการสงเคราะห์ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา จิตใจและร่างกายอย่างหนักวัยทำงาน” ซึ่งเป็นมาตรฐานบริการผู้พิการฉบับแรกของจีนจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2020

ตามกฎระเบียบฉบับนี้ ผู้พิการทางปัญญา จิตใจและร่างกายอย่างหนักจะได้รับการช่วยเหลือดูแลด้านการใช้ชีวิต การฝึกอบรมความสามารถในการดูแลตนเองและเข้ากับสังคม การฝึกเคลื่อนไหว การอบรมวิชาชีพจากองค์กรและเจ้าหน้าที่มืออาชีพตั้งแต่วัย 16 ปีจนถึงวัยเกษียณ

นายเฝิง ซ่านเหว่ย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากิจการผู้พิการแห่งประเทศจีนกล่าวว่า วัตถุประสงค์การบริการสงเคราะห์ดูแลผู้พิการคือ ช่วยเหลือกลุ่มคนที่ออกจากโรงเรียนแล้ว และไม่สามารถอยู่โรงพยาบาล ไม่สามารถเข้าทำงานและครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้ จะได้รับการช่วยเหลือดูแลขั้นพื้นฐาน ยกขีดความสามารถการดูแลช่วยเหลือตนเองให้สูงขึ้น จนกระทั่งสามารถหางานทำได้ (Yim/Ping/Cjx)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น