เวียดนามมีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์อยู่อันดับที่ 3 ของโลก
 การเผยแพร่:2019-08-12 15:58:03   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

รายงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์โลก(Global Cement)ประกาศว่า จนถึงเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จีนเป็นประเทศผลิตปูนซีเมนต์ใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ยอดการผลิตอยู่ที่ 1,484 ล้านตันต่อปี รองลงมาคือประเทศอินเดียและเวียดนาม ยอดการผลิตอยู่ที่ 437 ล้านตัน และ 148 ล้านตัน ต่อปี

จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนปี 2018 ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในนำเข้าปูนซีเมนต์เวียดนาม ยอดนำเข้ากว่า 7,600,000 ตัน ยอดมูลค่าสูงกว่า 276 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับประเทศในอาเซียน 10 เดือนแรกปี 2018 ที่ผ่านมา ประเทศฟิลิปปินส์นำเข้าปูนซีเมนต์จากเวียดนามรวมแล้ว 5,500,000 ตัน

ปัจจุบันเวียดนามมีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ 74 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่สังกัดรัฐบาลทั้งทางตรงและทางอ้อม (Bo/Zi/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น