มณฑลยูนนานทุ่มเทอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย
 การเผยแพร่:2019-08-13 16:12:48   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

มณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นมณฑลที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่จำนวนมาก ซึ่งต่างมีวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานและหลากหลาย ทำให้มณฑลยูนนานมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมากมาย หลายปีมานี้ มณฑลยูนนานได้ทุ่มเทกำลังอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย

มณฑลยูนนานถือโครงการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นจุดสำคัญในการสร้างมณฑลที่มีความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครอง ส่งเสริมการรวบรวม และการอบรมบุคลากร โดยให้ความสำคัญกับการบุกเบิกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนสร้างเงื่อนไขที่ดีต่อการอนุรักษ์โบราณวัตถุ และจัดทำโครงการมรดกทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์และงดงาม (Tim/Ping/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น