นักศึกษากัมพูชา 185 คนได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนในปีนี้
 การเผยแพร่:2019-08-13 16:19:22   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  มีพิธีมอบทุนการศึกษารัฐบาลจีนประจำปี 2019-2020 ที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา  นายหวาง เหวินเทียน เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาและนายยุค งอย เลขาธิการประจำกระทรวงศึกษาธิการ  เยาวชน  และกีฬาของกัมพูชาได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

\

โดยเอกอัครราชทูตหวาง   เหวินเทียนได้แสดงความยินดีกับบรรดานักศึกษากัมพูชาที่ได้ทุนจากรัฐบาลจีน  ส่วนเลขาธิการยุค งอย ได้ขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษากัมพูชา  และเพิ่มโควต้ามากขึ้นทุกปี

รัฐบาลจีนให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษากัมพูชาตั้งแต่ปี 1998  จนถึงปัจจุบัน  มีนักศึกษากัมพูชาจำนวนกว่า 3,000 คนได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนและเดินทางไปศึกษาในประเทศจีน (Bo/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น