> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Cơn bão “Lekima” đã làm 8,97 triệu người bị ảnh hưởng - Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán nhà nước Trung Quốc và Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc bố trí công việc tiếp theo nhằm ứng phó mưa lớn
 Mới nhất:2019-08-13 17:52:40   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Theo Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc, tính đến 16 giờ ngày 12/8, cơn bão “Lekima” đã làm 8,97 triệu người 9 tỉnh thành Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô, Sơn Đông, An Huy, Phúc Kiến, Hà Bắc, Liêu Ninh và Cát Lâm bị ảnh hưởng, 1,713 triệu người phải di dời khẩn cấp, trong đó có 1,388 triệu người đã an toàn trở về.Ngày 12/8, Bộ Tài chính, Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cấp 300 triệu Nhân dân tệ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai Trung ương cho 3 tỉnh Chiết Giang, Giang Tô và Sơn Đông, chủ yếu dùng vào việc hỗ trợ 3 tỉnh cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai do siêu bão “Lekima” gây ra.