ผักสดเมืองกุ้ยหลินข้ามมหาสมุทรสู่โต๊ะอาหารประชาชนอาเซียน
 การเผยแพร่:2019-08-15 15:40:10   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

สำนักข่าวจีนรายงานว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้  เมืองกุ้ยหลินในเขตกว่างซี ได้ส่งออกผักสด 21,717.4 ตัน คิดเป็นมูลค่า 18.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 67.8% และ 57.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยประเทศอาเซียน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและไทย เป็นตลาดส่งออกหลัก

อนึ่ง ผักสดเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษของอาหารส่งออกและสินค้าที่โดดเด่นของเมืองกุ้ยหลิน ซึ่งสินค้าสำคัญ ได้แก่ แห้ว เผือก ผักติดใบต่างๆ เป็นต้น

ตามสถิติ ช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ศุลกากรกุ้ยหลินได้ดำเนินการตรวจสอบและกักกันโรคกับสินค้าส่งออก 35 รายการ โดยมีการตรวจสอบ 574  ครั้ง และผลการตรวจสอบทั้งหมดล้วนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการส่งออกทั้งสิ้น (Yim/Lei/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น