> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Khai mạc Hoạt động Tập huấn chung cứu trợ y tế nhân đạo Trung – Lào “Đoàn tàu Hòa bình – 2019”
 Mới nhất:2019-08-16 17:44:33   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Hoạt động Tập huấn chung cứu trợ y tế nhân đạo Trung – Lào mang tên “Đoàn tàu Hòa bình – 2019” và hoạt động dịch vụ y tế ngày 15/8 đã khai mạc tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào. Đây là lần thứ 2 quân đội hai nước Trung – Lào phối hợp triển khai hoạt động tập huấn chung.

\

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Thiếu tướng Phu-vong Vong-phổm; Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Lào, Thiếu tướng Vong-kham Phom-ma-côn, Tùy viên quân sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào, Đại tá Trần Vĩnh Tịnh, lực lượng tham gia tập huấn của Trung Quốc và Lào, hơn 350 người tham gia lễ khai mạc.

Cuộc tập huấn chung lần này làm việc trong 4 ngày với chủ đề viện trợ y tế nhân đạo thiên tai lũ đá bùn.