รมต.ความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมาร์สนับสนุนจีนในปัญหาฮ่องกง
 การเผยแพร่:2019-08-29 17:54:04   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเฉิน ไห่ เอกอัครราชทูตจีนประจำเมียนมาร์ พบกับนายจ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศของเมียนมาร์ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัจจุบันของฮ่องกง

นายเฉิน ไห่ แนะนำถึงสภาพการณ์ชุมนุมและประท้วงในฮ่องกง พร้อมชี้แจงจุดยืนและหลักการของรัฐบาลจีนว่า ตลอดช่วงเวลา 22 ปีที่ฮ่องกงกลับสู่มาตุภูมิ นโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” “ชาวฮ่องกงบริหารฮ่องกง” และการปกครองตนเองในระดับสูงได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง เบื้องหลังของสถานการณ์รุนแรงเนื่องจากมีการแทรกแซงและควบคุมของอำนาจต่างประเทศ ฮ่องกงเป็นเขตฮ่องกงของจีน กิจการของฮ่องกงเป็นกิจการภายในของจีน รัฐบาลจีนจะยึดถือหลักการ “หนึ่งประเทศสองระบบ” อย่างแน่วแน่ สนับสนุนรัฐบาลฮ่องกงบริหารตามกฎหมายอย่างเต็มที่ สนับสนุนตำรวจและองค์กรตุลาการลงโทษผู้ใช้กำลังและอาวุธอย่างเข้มงวด และสนับสนุนบุคคลที่รักจีนและรักฮ่องกงป้องกันกฎหมายและระเบียบสังคมของฮ่องกง (Yim/Chu/cici)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น