> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Hoạt động “Hành trình ánh sáng” ở Mi-an-ma của tỉnh Vân Nam Trung Quốc năm 2019 khởi động tại Y-ăng-gun
 Mới nhất:2019-09-02 17:13:21   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 30/8, hoạt động “Hành trình ánh sáng” ở Mi-an-ma của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc năm 2019 đã khởi động tại Bệnh viện Xi-ta-gu Xuê-pi-hen (Sitagu Shwepyihein) ở Y-ăng-gun, hoạt động này do Quỹ giao lưu hữu nghị quốc tế dân gian Vân Nam, Ủy ban Y tế-Sức khỏe tỉnh Vân Nam, Bệnh viện số 2 thuộc trường Đại học Y khoa Côn Minh, Quỹ Vi-xa-kha (Visakha) Mi-an-ma phối hợp tổ chức.

\

Năm 2016, Quỹ giao lưu hữu nghị quốc tế dân gian Vân Nam cùng Quỹ Vi-xa-kha Mi-an-ma lần đầu tiên hợp tác triển khai hoạt động “Hành trình ánh sáng” tại Bệnh viện Nhãn khoa Y-ăng-gun và Bệnh viện Xi-ta-gu Xuê-pi-hen, tính đến năm 2018, đội y tế tỉnh Vân Nam đã thực hiện phẫu thuật thành công cho 580 người mắc bệnh đục thủy tinh thể Mi-an-ma, đây là lần thứ 4 hai bên hợp tác với nhau.