สถาบันการศึกษาในฮ่องกงเตรียมพร้อมเปิดเทอม
 การเผยแพร่:2019-09-02 16:30:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 2 กันยายนเป็นวันเปิดเทอมสำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในฮ่องกง นักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ของฮ่องกงต่างระบุว่า หวังว่าสังคมจะปลอดความวุ่นวายโดยเร็ว สร้างความสงบให้กับการเรียนการสอน

นายหว่อง ชิง หยัง ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษา Scientia Secondary School ของฮ่องกง ระบุว่า ช่วงก่อนเปิดเทอม ทางโรงเรียนก็ได้กำชับให้ครูเอาใจใส่และเป็นแบบอย่างที่ดี ให้นักเรียนและสังคมกลับสู่ความสงบโดยเร็ว งานที่สำคัญมี 4 ประการดังนี้

“หนึ่ง เคารพความต่าง เปิดรับซึ่งกันและกัน สอง ห่างไกลความรุนแรง ไม่ควรแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กำลังไม่ว่าในสภาพใดก็ตาม สาม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และสี่ รักตนเองรักผู้อื่น รักสังคม” (BO/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น