รถไฟด่วนลำเลียงสินค้าในพื้นที่ทางตอนใต้ของซินเจียงเริ่มเดินรถ
 การเผยแพร่:2019-09-02 16:33:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เช้าวันที่ 1 กันยายน มีการเปิดเส้นทางเดินรถไฟด่วน ลำเลียงสินค้าในพื้นที่ทางตอนใต้ของซินเจียง จากสถานีคาสือ สู่สถานีตะวันตกอูหลู่มู่ฉี โดยสินค้าจากขบวนรถไฟดังกล่าวจะนำไปรวมกับสินค้าจากขบวนรถไฟด่วน (China Railway Express) อื่นๆ แล้วส่งไปยังเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก และยุโรป      

ขบวนรถไฟสายที่ X9502จากเมืองคาสือถึงเมืองอูหลู่มู่ฉี เป็นเส้นทางผ่านพื้นที่ทางตอนใต้ของซินเจียง ลำเลียงสินค้าพื้นเมืองของพื้นที่ทางตอนใต้ของซินเจียง เช่น ผ้า สิ่งทอ แยมแอพริคอต (apricot) จากเมืองคาสือ เหอเถียน และเค่อโจว โดยจะมีการเปิดเดินรถไฟเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 เที่ยว (BO/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น