โรงเรียนหลายแห่งในฮ่องกงจัดพิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาในวันเปิดภาคการศึกษา
 การเผยแพร่:2019-09-03 17:15:08   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

ไชน่ามีเดียกรุ๊ปรายงานว่า วันที่ 2 กันยายน โรงเรียนต่างๆ กว่า1,000 แห่ง ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเปิดภาคเรียนใหม่ โดยโรงเรียนส่วนใหญ่จัดพิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา กรมการศึกษาของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระบุว่า มองจากภาพรวมวันแรกของภาคการศึกษานี้ โรงเรียนต่างๆ มีการดำเนินงานไปได้ด้วยดี

เช้าวันที่ 2 กันยายน โรงเรียน  Wong Cho Bau Secondary School จัดพิธีเปิดเรียน มีนักเรียนประมาณ 500 คนร่วมพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

โรงเรียน Wong Cho Bau Secondary School เป็นโรงเรียนรักชาติรักฮ่องกงที่มีชื่อเสียง นายสี่ว์ เจิ้นหลง (Hui Chun lung) อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนกล่าวว่า พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาจะสร้างความเห็นชอบร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น และปลุกความรักชาติให้กับนักเรียน โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบัน (Bo/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ