สมุดปกขาว“ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ของจีน”ระบุ จีนรักษาสถิติความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ในระยะยาว
 การเผยแพร่:2019-09-03 17:16:10   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 3 กันยายน สำนักงานข่าวสารคณะรัฐมนตรีประกาศสมุดปกขาว “ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ของจีน” ว่า จีนรักษาสถิติความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์อย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดัชนีการทำงานของไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์อยู่แนวหน้าของโลก ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้น การควบคุมดูแลแร่ธาตุสำหรับการผลิตนิวเคลียร์มีหลักประกัน สามารถคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม           สมุดปกขาวชี้ว่า ปี 2000 ปี 2004 ปี 2010 และปี 2016 องค์กรพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเคยมีการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยและรังสีนิวเคลียร์ ยืนยันว่าจีนสามารถควบคุมความปลอดภัยของนิวเคลียร์

สมุดปกขาวยังชี้ว่า จีนยืนหยัดการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดและมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดในการกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดในการเลือกสถานที่ ออกแบบ ก่อสร้าง ทำงานและยกเลิกการใช้งานตามหลักประกันด้วยวิธีหลายวิธีและป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อให้มีความปลอดภัยและไม่เกิดข้อผิดพลาด (Bo/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น