> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Thông điệp về sâu sắc cải cách thị trường vốn Trung Quốc ngày một rõ rệt
 Mới nhất:2019-09-03 17:31:26   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ủy ban Ổn định và Phát triển tài chính Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây quyết định, cần phải tiếp tục sâu sắc cải cách thị trường vốn Trung Quốc, khiến thị trường thực sự trở thành “động cơ phụ trợ” thúc đẩy kinh tế phát triển chất lượng cao. Một tuần trước, Ủy ban Giám sát và quản lý chứng khoán Trung Quốc cho biết, phương án chung cải cách thị trường vốn Trung Quốc đã cơ bản hình thành. Từ đó có thể thấy, thông điệp về sâu sắc cải cách thị trường vốn Trung Quốc ngày một rõ rệt, năng lực phục vụ tốt hơn kinh tế thực thể của thị trường vốn sẽ tiếp tục được tăng cường.

Kể từ năm 1990 khởi bước đến nay, thị trường vốn Trung Quốc luôn không ngừng thúc đẩy cải cách, tăng cường thiết kế thượng tầng toàn diện. Ngay từ năm 2004, chính phủ Trung Quốc đã tiến hành quy hoạch từ 9 mặt xoay quanh cải cách mở cửa, ổn định và phát triển thị trường vốn, trọng điểm nhắm thẳng vào cải cách quyền nắm cổ phần, thực hiện thanh khoản toàn diện thị trường chứng khoán. Đến năm 2014, Trung Quốc đề ra lộ trình phát triển thị trường vốn gồm thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, thị trường hàng hóa kỳ hạn. Hiện nay, cải cách vòng mới của thị trường vốn Trung Quốc đứng trước tính không xác định tương đối lớn của môi trường bên ngoài, tuy tính dẻo dai ứng phó tác động bên ngoài của thị trường vốn Trung Quốc được tăng cường rõ rệt, nhưng giữ định lực, đi sâu cải cách mới là sách lược căn bản phòng ngừa rủi ro, thực hiện phát triển.

Hội nghị Ủy ban Ổn định và Phát triển tài chính lần này đề xuất, lấy cải cách sàn STAR Market làm khâu đột phá, tăng cường thiết kế thượng tầng thị trường vốn. Việc sàn STAR Market được đặc biệt đề cập đã thể hiện ý nghĩa quan trọng của nó đối với thị trường vốn Trung Quốc, cũng thể hiện Trung Quốc đã tìm được điểm nhấn đúng đắn khi sâu sắc cải cách thị trường vốn.

Là thửa ruộng thí nghiệm cải cách vòng mới của thị trường vốn Trung Quốc, sàn STAR Market thí điểm cơ chế lập hồ sơ phát hành chứng khoán lấy công bố thông tin làm hạt nhân, và du nhập một loạt cơ chế giao dịch sáng tạo. Hiện nay, sàn STAR Market Trung Quốc đã ra mắt hơn một tháng, Trung tâm giao dịch chứng khoán Thượng Hải đã xử lý văn bản xin phép phát hành niêm yết cổ phiếu trên sàn STAR Market của hơn 150 công ty, trong đó đã có 28 công ty niêm yết. Sự vận hành bình ổn của sàn STAR Market khiến vai trò “thửa ruộng thí nghiệm” bắt đầu hiển hiện.

Mới đây, Trung Quốc đề xuất rõ ràng, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phát hành niêm yết, tái huy động vốn, tái cấu trúc sáp nhập của sàn STAR Market, tạo điều kiện thúc đẩy cải cách cơ chế lập hồ sơ. Có thể dự kiến, kinh nghiệm của sàn STAR Market sẽ được quảng bá theo giai đoạn trong phạm vi lớn hơn.

Hiện nay, một trong những khiếm khuyết trong phát triển thị trường vốn của Trung Quốc là thiếu hụt nhà đầu tư vốn lâu dài và nhà đầu tư cơ cấu. Do vậy, Hội nghị Ủy ban Ổn định và Phát triển tài chính

Quốc vụ viện Trung Quốc đưa ra bố trí, nhấn mạnh vun đắp vững chắc các nhà đầu tư cơ cấu, tạo điều kiện tốt đẹp cho nguồn vốn lâu dài tiếp tục đi vào thị trường.

Trên thực tế, sâu sắc cải cách thị trường vốn chính là nhằm phục vụ kinh tế thực thể. Về việc này, Ủy ban Ổn định và Phát triển tài chính Quốc vụ viện Trung Quốc nhấn mạnh, cần phải khiến thị trường vốn thực sự trở thành “động cơ phụ trợ” thúc đẩy kinh tế phát triển chất lượng cao.

Phương án chung cải cách thị trường vốn Trung Quốc sắp ra mắt. Song song với việc thúc đẩy cải cách vòng mới, sức sống, tính dẻo dai và năng lực phục vụ kinh tế thực thể của thị trường vốn Trung Quốc sẽ tiếp tục được nâng cao, trở thành sức mạnh to lớn thúc đẩy kinh tế Trung Quốc phát triển chất lượng cao.