กวางสีเปิดตัวเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศ
 การเผยแพร่:2019-09-03 17:36:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสีของจีน มีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1958 จนถึงปัจจุบัน นอกจากจะมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแล้ว ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมีบทบาทการสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”และการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีน-อาเซียน มากยิ่งขึ้น จนเป็นรูปเป็นร่างพร้อมที่จะเปิดสู่ภายนอก            

วันที่ 2 กันยายน นายลู่ ซินเส้อ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตฯ กวางสีกล่าวว่า GDP ของกวางสีพัฒนาจากไม่ถึง 2,500 ล้านหยวนเมื่อปี 1958 มาเป็น 1 ล้านล้านหยวนเมื่อปี 2011 และมากกว่า 2 ล้านล้านหยวนในปี 2018 รายได้เฉลี่ยต่อคนมากกว่า 6,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันกวางสีกำลังพัฒนา เปิดตัวตามแนวคิด “เปิดสู่ทางใต้ เชื่อมต่อภาคเหนือ ผสมผสานกับภาคตะวันออก และร่วมมือกับภาคตะวันตก” (Bo/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น