มณฑลเหอเป่ยส่งเสริมการแยกขยะสู่โรงเรียน
 การเผยแพร่:2019-09-04 17:05:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 3 กันยายน เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการเมืองอำเภอเหวินอัน มณฑลเหอเป่ย ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่นักเรียนในโรงเรียนประถมที่ 2 ซึ่งตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา อำเภอเหวินอันให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะในรั้วโรงเรียน โดยมีการจัดอธิบายให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อรับทราบถึงผลประโยชน์ของการแยกขยะและรณรงค์เรื่องชีวิตความเป็นอยู่แบบสีเขียว (Yim/kt/cui)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น