ด่านคอร์กอสอำนวยความสะดวกให้กับขบวนรถไฟสินค้าจีน-ยุโรป
 การเผยแพร่:2019-09-04 17:37:08   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

ปีหลัง ๆ นี้ พร้อม ๆ กับการสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง การค้านำเข้าส่งออกระหว่างจีนกับเอเชียกลางมีถึง 1,808 ขบวน เพิ่มขึ้น 130.91% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว ปริมาณการขนส่งสินค้ารวมกว่า 1.53ล้านตัน เเพิ่มขึ้น 179.86%เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว

\

เมื่อเดือนมีนาคมของปี 2011 รถไฟสินค้าจีน-ยุโรปขบวนแรก วิ่งรถขนส่งสินค้าอย่างเป็นทางการ จนถึงเดือนเมษายนปีนี้ ได้เดินรถรวมกว่า 14,690 ขบวน จาก 62 เมืองในจีนไปถึง 51 เมืองของ 15 ประเทศยุโรป รวมถึง เยอรมนี อังกฤษ โปแลนด์ อุสเปกิสถานและคาซัคสถานเป็นต้น

\

ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมของปีนี้ ขบวนรถไฟสินค้าจีน-ยุโรปที่ผ่านด่านคอร์กอสมีถึง 1,808 ขบวน เพิ่มขึ้น 130.91% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว ปริมาณการขนส่งสินค้ารวมกว่า 1.53 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 179.86% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว

ด่านศุลกากร คอร์กอส ปรับลดขั้นตอนการผ่านด่าน ให้น้อยลงและง่ายขึ้น ร่วมมือกับ ฝ่ายบริหารท้องถิ่น และหน่วยงานทางรถไฟ เชื่อมต่อกับ เครือข่ายและ ระบบการกำกับดูแล  ดำเนินงานแบบอีเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้กระดาษ และเปิดช่องทำงานเฉพาะสำหรับ รถไฟสินค้าจีน_ยุโรป ให้บริการตลอด24ชั่วโมง ลด เวลาการผ่านด่านให้นอยกว่า21ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างจีนกับต่างประเทศ และยังจะช่วยลดเวลาการขนส่งสินค้าได้อีกด้วย


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น