จีนกำหนดมาตรการชัดเจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
 การเผยแพร่:2019-09-05 16:40:08   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 4 กันยายน นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมได้กำหนดมาตรการที่ชัดเจนในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คือ “การสร้างความมั่นคง 6 ด้าน” ได้แก่ 1. สร้างความมั่นคงด้านการมีงานทำ  2. ด้านการเงิน 3.การค้าต่างประเทศ 4. ทุนต่างประเทศ 5.การลงทุน และ 6.การคาดการณ์ นอกจากนี้ ยังกำหนดมาตรการเร่งรัดให้ทางการท้องถิ่นออกพันธบัตรเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้ ตลอดจนกระตุ้นการลงทุนที่ได้ผลจริงเพื่อขยายอุปสงค์ภายในประเทศ

ในที่ประชุมระบุว่า ปัจจุบันบรรยากาศภายนอกจะมีความผันผวนและท้าทายมากยิ่งขึ้น แรงกดดันเศรษฐกิจภายในประเทศให้ลดลงนับวันก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ทุกพื้นที่ทุกหน่วยงานควรปฏิบัติตามการวางแผนของคณะกรรมการกลางพรรคฯ และคณะรัฐมนตรี มุ่งดำเนินงาน “สร้างความมั่นคง 6 ด้าน” ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ใช้เครื่องมือนโยบายการปรับวัฏจักรเศรษฐกิจ (counter-cyclical adjustment policy tools) ให้ดี สะสางปัญหาใหญ่ๆ และใช้มาตรการอย่างตรงจุด (BO/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น