กระทรวงพาณิชย์จีนเผย ช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ ธุรกิจบริการโตร้อยละ 3.2
 การเผยแพร่:2019-09-05 16:50:31   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

เช้าวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศสถิติช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ ระบุว่าช่วง 7 เดือนแรกที่ผ่านมา ยอดธุรกิจบริการของจีนมี 3,088,280 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ในจำนวนนี้ ยอดการส่งออกมี 1,100,580 ล้านหยวน ยอดการนำเข้ามี 1,987,700 ล้านหยวน ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

อนึ่ง 7 เดือนแรกปีนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมบริการคงรักษาการเติบโตอย่างรวดเร็วต่อไป ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว และดึงให้การส่งออกด้านการบริการเติบโตอย่างรวดเร็ว ตัวเลขการขาดดุลทางธุรกิจบริการลดน้อยลงร้อยละ 9.8 ส่วนธุรกิจบริการที่ต้องใช้องค์ความรู้สูงก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ ยอดการส่งออกและนำเข้าธุรกิจบริการที่ต้องใช้องค์ความรู้สูงมีถึง 1,057,220 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของการส่งออกและนำเข้าธุรกิจบริการโดยรวมร้อยละ 7.7 (Yim/Cui/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น