จีนมีจำนวนบุคลากรครูเพิ่มขึ้น 80% จาก 35 ปีก่อน
 การเผยแพร่:2019-09-10 16:07:02   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 10 กันยายนของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติของจีน กระทรวงศึกษาธิการจีน แถลงข่าวล่าสุดระบุว่า ปัจจุบัน ทั่วประเทศมีบุคลากรครูทุกประเภทรวม 16,738,300 คน เพิ่มขึ้นเกือบ 80% เมื่อเทียบกับปี 1985  ซึ่งรัฐบาลจีนกำหนดให้มีวันครูขึ้นเป็นครั้งแรก โดยขณะนั้นจีนจำนวนครู 9,319,000 คน

หากพิจารณาในแง่ของการศึกษา จำนวนครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนเพิ่มขึ้น 61.59% และ 80.59% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเมื่อ 35 ปีก่อน สิ่งที่น่าสนใจ คือ ในการจัดอันดับรายได้ของ 19 อาชีพหลักในจีน ขณะนี้ วิชาชีพครูก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 7 จากอันดับรั้งท้ายในทศวรรษ 1980 (LFZYPTS)


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น