หัวเหวยประกาศ “สมุดปกขาวว่าด้วยจุดยืนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G”
 การเผยแพร่:2019-09-11 17:14:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทหัวเหวยของจีนประกาศ “สมุดปกขาวว่าด้วยจุดยืนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G” ในงานนิทรรศการโทรคมนาคมโลกประจำปี 2019 ที่จัดขึ้นโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสมุดปกขาวฉบับดังกล่าวนี้ มีการอภิปรายแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี 5G ใน 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ การนวัตกรรมและประยุกต์ใช้ มาตรฐาน คลื่นความถี่และแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นอกจากนี้  สมุดปกขาวฉบับดังกล่าวยังจัดแสดงฉากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในหลากหลายขอบเขต พร้อมทั้งเรียกร้ององค์กรที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน การเตรียมความพร้อมด้านคลื่นความถี่ เพื่อเสนอหลักประกันทางทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์ (Yim/Zi/Zheng)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น