เกษตรกรต่างชาติรับการอบรมด้านการเกษตรในจีน
 การเผยแพร่:2019-09-11 17:16:46   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อเร็วๆ นี้ ชั้นอบรมเทคนิคป้องกันควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชผลผลิตแถบโซนร้อนของประเทศกำลังพัฒนาปี 2019 จัดขึ้นที่เมืองไหโข่ว มณฑลไหหลำ ผู้เข้ารับการอบรมกว่า 40 คนจาก 16 ประเทศ อาทิ คิวบา ฟิจิ พม่าและแซมเบีย จะเรียนรู้ถึงเทคนิคการป้องกันควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชต่างๆ การคงความสด ตลอดจนการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลการเกษตร เป็นต้น (Yim/LR/Patt)

\


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น