> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Việc xây dựng Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN được thúc đẩy vững chắc
 Mới nhất:2019-09-11 18:07:28   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Phóng viên từ Cục Phát triển dữ liệu lớn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây được biết, thiết kế thượng tầng Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN dần hoàn thiện, 14 thành phố và khu của Quảng Tây đều tham gia vào việc xây dựng Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN, công tác xây dựng Cảng thông tin Trung Quốc-ASEAN thể hiện đà phát triển nhanh chóng, vai trò mặt bằng cảng hợp tác, cùng thắng dần dần trở nên hiển hiện.

Bên cạnh đó, mặt bằng vai trò cảng thông tin dần dần hiển hiện. Cùng với sức ảnh hưởng được mở rộng vững chắc, các đại gia In-tơ-nét Trung Quốc như A-li-ba-ba, Kinh Đông, TengXun, Hoa Vi đồng loạt vào đóng. Năm nay, Quảng Tây bố trí 82 dự án trọng điểm, thực hiện che phủ toàn diện dự án tại 14 thành phố có khu. Ngoài ra, phạm vi nghiệp vụ hợp tác hướng về ASEAN của Quảng Tây không ngừng mở rộng, đã thi hành dự án viễn thông không thẻ tại các nước Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Cam-pu-chia. Mặt bằng dịch vụ công cộng dẫn đường và định vị Bắc Đầu hướng về ASEAN (giai đoạn 1) hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng, công tác xây dựng dự án giai đoạn 2 cũng thu được tiến triển mang tính giai đoạn.