> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
“Cảng sáng tạo toàn cầu 5G” ra mắt tại Thượng Hải
 Mới nhất:2019-09-12 16:38:14   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

“Cảng sáng tạo toàn cầu 5G” ngày 10/9 chính thức mở cửa tại Bến Bắc Thượng Hải Quận Hồng Khẩu thành phố Thượng Hải, đây là một mặt bằng trình diễn ứng dụng 5G và thương mại điện tử mang tính tổng hợp. “Cảng sáng tạo toàn cầu 5G” nằm ở khu vực cốt lõi ở phía Bắc bến Thượng Hải tập hợp các chức năng trình diễn công nghệ 5G, mặt bằng thương mại điện tử, ứng dụng quang cảnh, phổ biến khoa học, tập trung một loạt ngành nghề cấp cao 5G và doanh nghiệp công nghiệp, nhằm nhân dịp phủ sóng 5G ở “Thành phố mạng 1G hai chiều” Thượng Hải, tăng nhanh tốc độ chuyển đổi mô hình trí tuệ ngành nghề và kinh tế số, kích thích sức sống kinh tế khoa học công nghệ Thượng Hải.

 Hiện nay, Thượng Hải đang dốc sức thúc đẩy sáng tạo ứng dụng 5G và phát triển ngành nghề, đã có hơn 160 ứng dụng 5G đang được khai thác tại các ngành nghề trong cả thành phố, năm nay ứng dụng 5 G chủ yếu tập trung vào các ngành như chế tạo, y tế, quản lý đô thị.