> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Hàng nông sản và các sản phẩm phụ thông quan tại cửa khẩu Hà Khẩu Trung – Việt tăng gấp đôi
 Mới nhất:2019-09-18 17:51:30   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Kể từ hoạt động thử “Kênh xanh” hàng nông sản và các sản phẩm phụ Trung – Việt Hà Khẩu – Lào Cai ngày 28/12/2018 đến nay, 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch thông quan của hàng nông sản và sản phẩm phụ tại cửa khẩu Hà Khẩu tỉnh Vân Nam lên tới 6,305 tỷ Nhân dân tệ, tăng 92,9% so với cùng kỳ, chiếm 46,5% tổng kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu tại cửa khẩu này.

Những năm gần đây, Hải quan Côn Minh chủ động phục vụ xây dựng “Một vành đai, một con đường”, dốc sức phục vụ xây dựng “Kênh xanh” hàng nông sản và các sản phẩm phụ Trung – Việt Hà Khẩu – Lào Cai, thúc đẩy phát triển thương mại hàng nông sản và các sản phẩm phụ song phương. Hải quan Côn Minh còn định kỳ tiến hành thăm viếng biên giới lẫn nhau với Cục Hải quan các tỉnh Việt Nam như Lào Cai, tăng cường hợp tác giám sát tình hình dịch bệnh thực vật, nâng cao trình độ phòng chống dịch bệnh của hàng nông sản và các sản phẩm phụ xuất nhập khẩu.