> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Cố Cung sẽ số hóa 100 nghìn cổ vật trong thời gian 3 năm
 Mới nhất:2019-09-18 17:58:20   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Theo tin CCTV: Viện bảo tàng Cố Cung Trung Quốc sẽ thông qua những công nghệ đi trước đón đầu như thu thập kỹ thuật số, dịch vụ điện toán đám mây, khoa học-công nghệ thông minh, v.v, tiến hành thu thập, biên tập hình ảnh độ nét cao đối với 100 nghìn chiếc cổ vật, xây dựng “Cố Cung kỹ thuật số”.

Giám đốc Viện bảo tàng Cố Cung Vương Húc Đông cho biết, xây dựng “Cố Cung kỹ thuật số”, chắp đôi cánh khoa học-công nghệ cho văn hoá, đi vào muôn vàn gia đình, gánh nặng đường xa. Cố Cung và các đối tác hợp tác còn dự định tìm tòi các hình thức nghệ thuật như kết hợp với phim tài liệu, phim màn hình rộng, v.v. ghi lại người Cố Cung và các kiến trúc cổ cũng như cổ vật của Cố Cung, thực hiện tính khả năng của cảnh thực tế ảo (VR) và tương tác giữa nhiều màn hình trong điều kiện 5G.