> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Cầu Thủ Cương mới Bắc Kinh thông xe – đường Trường An nối dài tới phía Tây
 Mới nhất:2019-09-30 17:10:17   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Cầu Thủ Cương  mới, dự án trọng điểm trên tuyến phía Tây đường Trường An, Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 29/9 khánh thành thông xe. Cây cầu kết cấu thép bắc qua sông Vĩnh Định với tổng chiều dài 1,35km này khiến đường Trường An trở thành đường phố dài hàng trăm dặm trên ý nghĩa thực sự.Sau khi Cầu Thủ Cương mới thông xe, đường Trường An nối dài tới phía Tây đến đường Thạch Đảm ở quận Môn Đầu Câu, phía Đông tới trung tâm hành chính 2 của thành phố Bắc Kinh, tổng chiều dài hơn 50km.