โลกใต้น้ำสีสันหลากหลายที่เกาะเฟินเจี้ยโจว มณฑลไหหนาน
 การเผยแพร่:2019-10-08 15:27:23   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

หลายปีมานี้ ระบบนิเวศแนวปะการัง ในเขตท่องเที่ยวเกาะเฟินเจี้ยโจว  มณฑลไหหนาน ได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์มากขึ้น จึงมีสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลมาอาศัยอยู่ กลายเป็นโลกใต้น้ำที่มีสีสันหลากหลาย (Tim/kt/peng)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ