จีนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “เดือนแห่งการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ” เริ่มที่กรุงปักกิ่ง
 การเผยแพร่:2019-10-09 15:12:47   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

การเคารพและดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ เป็นธรรมเนียมสืบทอดกันมาของจีน วันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “เดือนแห่งการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ” ปี 2019 เริ่มต้นขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ภายใต้หัวข้อ  “กตัญญูผู้สูงอายุ รักสมาชิกครอบครัว พัฒนาก้าวหน้า และทำในสิ่งที่ดี”

รายงานข่าวระบุว่า รัฐบาลจีนจัดให้ผู้สูงอายุยากจนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 15 ล้านคน เข้าสู่ระบบประกันชีวิตขั้นต่ำของประเทศ พร้อมกับให้บริการดูแลในความรับผิดชอบของรัฐแก่ผู้สูงอายุที่ยากจนพิเศษอีก 4 ล้านคนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ต่อไปในอนาคต จีนจะยังทุ่มเทพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุในเขตชุมชนที่อยู่อาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ที่บ้าน ขณะเดียวกัน ยังเสริมสร้างบริการดูแลคนชราในเขตชนบททุกด้าน ตลอดจนดำเนินโครงการปรับปรุงและสร้างสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งใหม่ เพื่อดูแลผู้สูงอายุในชนบทให้ดีขึ้น (LFZYPTS)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น