จีนตั้งคณะที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการส่งดาวเทียม
 การเผยแพร่:2019-10-12 11:04:09   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 11 ตุลาคม คณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการควบคุมการส่งดาวเทียมของจีน ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการที่กรุงปักกิ่ง โดยมีนักวิชาการ 33 คน จากสาขาการบินอวกาศ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยอีก 7 คน

คณะที่ปรึกษาดังกล่าว ประกอบด้วยสมาชิกสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติด้านการบินอวกาศ และผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากร เพื่อรวมเป็นทีมงานให้คำปรึกษาด้านการวางยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และบุคลากร  เป็นต้น โดยปกติมีวาระการปฏิบัติงาน 3 ปี (Tim/lei/YP)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น